• Info@rsi-group.ir

  • 021-88972251-2

تعریف کلی از BIM

طراحی ساختمان در روش سنتی تا حد زیادی متکی بر نقشه های دو بعدی بود . مدلسازی اطلاعات ساختمان باعث گسترده شدن این روش یعنی افزایش سه بعد فضایی اولیه (عرض ، ارتفاع ، عمق ) و زمان بعنوان بعد چهارم و هزینه به عنوان بعد پنجم شد بنابراین BIM جیزی بیش از هندسه را پوشش می دهد. کما اینکه روابط فضایی ، تجزیه و تحلیل نور ، اطلاعات جغرافیایی و مقدار و خواص اجزای ساختمان نیز جزئی از آن به حساب می آیند. مزایای کلیدی این روش عبارتند از :
افزایش کیفیت ساخت
کاهش زمان پروژه
کاهش هزینه ها تا 30%
سایر کاربرد های BIM عبارتند از:
افزایش کیفیت ساخت
کاهش زمان پروژه
کاهش هزینه ها تا 30%
سایر کاربرد های BIM عبارتند از:
استفاده در زمان طراحی مفهومی
استفاده در زمان انجام تمام طراحی ها
استفاده جهت متره و برآورد اتوماتیک پروژه
مرور طراحی ها و بهینه سازی ها آنها ، اصلاح فضا ها و متریال در صورت عدم تناسب
به اشتراک گذاری مدل برای ایجاد درک کامل از طرح توسط کارفرما و برآورده کردن تمامی نیازمندی های ایشان
ادغام مدلها و کشف تداخلات
شبیه سازی ساختمان جهت وضعیت مصرف انرژی و مشابه آن
بکار گیری مدل تهیه شده در رمان بهره برداری و نگهداری از ساختمان
جمع آوری و ساماندهی کلیه اطلاعات ساختمانی در قالب بانک اطلاعات ساختمان
استفاده از قابلیت واقعیت مجازی
امکان ملاحظه / بررسی و تحلیل موقعیت پروژه نسبت به محیط پروژه
مدیریت ریسک
مدیریت لجستیک
کاهش ادعا های پیمانکار
امکان اولویت بندی کارها
استفاده از مدل جهت نظارت بر فرآیند ساخت